Facilitate fiscală

Legea Sponsorizării (32/1994) și Codul Fiscal (227/2015), cu modificările și completările ulterioare, permit contribuabililor plătitori de impozit pe profit să investească în dezvoltarea societăţii românești, fără niciun cost.

Acestea pot direcționa până la 20% din impozitul pe profit către organizații neguvernamentale – în limita a 0,5% din cifra de afaceri – sumă ce se  scade din impozitul pe profit de plată.

Cheltuiala cu sponsorizarea oferită va genera un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit cu suma integrală a sponsorizarii oferite.

Astfel, facilitatea acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic spnsorului să plătească efectiv suma rescpectivă către o organizație fără scop lucrativ li nu în contul impozitului pe profit.

Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe profit pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie incheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele anului.

Totuși, în masura în care suma oferită drept sponsorizare depășește plafonul legal menționat mai sus, diferența poate fi acoperită din impozitul pe profit al perioadelor fiscale viitoare, până la recuperarea integrală, în termen de 7 ani.

Exemplu calcul sponsorizare

O societate comercială are la sfârșitul anului 2018 o cifră de afaceri de 5.000.000 lei, un profit impozabil de 400.000 lei, iar impozitul pe profi e plată este 64.000 lei.

În aceste condiții, conform Legii Sponsorizării și a Codului Fiscal, societatea comercială poate direcționa către sectorul neguvernamental, fără niciun cost, suma cea mai mică dintre 0,5% din cifra de afaceri (25.000 lei) și 20% din impozitul pe profit (12.800 lei), adică 12.800 lei.