Astăzi, un secol plus doi ani de la înființarea statutară a Societății Sportive Politehnica Timișoara. 

Deşi decizia înfiinţării fusese luată în toamna lui 1920, iar gruparea activa deja de câteva luni bune, SS Politehnica s-a constituit statutar abia la 4 decembrie 1921 (astfel explicându-se importanța acestei date pentru fanii poliști). De aici şi obişnuita confuzie care se face în privinţa anului înfiinţării echipei, deseori apărând 1920 (inclusiv pe siglele clubului de-a lungul anilor), anul oficial al înfiinţării fiind 1921. Corect ar fi, însă, 1920.

La 4 decembrie 1921, într-o dimineață de duminică, de la ora 11, s-a desfășurat Adunarea Generală a noului club. Primul comitet de conducere a fost format din: Victor Vlad – președinte (reales), C. Opran – vicepreședinte, Titus Dima – secretar, C. Popovici – casier, Liciniu Roșca – intendent, Lt. Benția, Octavian Câmpeanu, A. Guga, Gh. Hockel, S. Tihomirov, V. Vrabie, V. Vancu – membri. Director al Şcolii Politehnice era Victor Vâlcovici.

În ziarul timișorean ”Nădejdea”, din 9 decembrie 1921, într-un articol intitulat, simplu, ”Politechnica”, se scrie: <În ziua de 4 c. ora 11 a.m. a avut loc o întrunire a clubului sportiv ”Politechnica” în localul școalei Politechnice. D. prof. inginer Vlad printr’o frumoasă cuvântare a făcut istoricul sportului la Români, accentând importanța societății ”Petru Maior” din Viena înainte de războiul mondial. Au rămas cuvinte venitale în sufletele auditorilor: ”O organizație de felul acesta trebue să fie reprezentanța tuturor indivizilor de diferite națiuni, de diferite religiuni și din diferite regiuni și vârste – Sportul e ceva ce aparține oricărui individ care-și dă seama de rostul său în societatea omenească – să avem mereu înainte maxima înțeleaptă: ”Mens sana in corpore sano”. După formalitățile cerute de organizația clubului se fixează programul anual urmând: Iarna: 1. Scrimă 2. Footbal 3. Gimnastică 4. Notaj. Vara: 1. Tenis 2. Footbal 3. Atletism 4. Ruiby 5. Notaj. E de notat că la alegeri, fostul președinte al clubului d. ing. Vlad a fost reales, clubul asigurându-și prin aceasta un succes accentuat. D. Vlad este una din puținele persoane cari s’au dedicat sportului într’o măsură deosebită față de tineretul nostru. Spor la muncă!>. Semnatarul articolului, Belmant.

Așadar, încă din 1921, SS Politehnica era club polisportiv. Existau mai multe secții sportive, considerate de iarnă (scrimă, gimnastică) sau de vară (tenis de câmp, atletism, rugby), iar fotbalul și canotajul – atât de iarnă, cât și de vară!

Din articol aflăm și că Victor Vlad a fost ”reales” preşedinte, o confirmare a faptului că gruparea fotbalistică a studenților politehniști timișoreni exista deja de câtva timp.

Poli a apărut într-o perioadă în care legea în fotbalul timişorean o făceau în principal Chinezul şi CAT, prima fiind chiar cea mai bună echipă românească a acelor ani. După Unirea, apărută în 1920, Poli era abia a doua echipă timişoreană “românească”, înţelegând aici că era formată în principal din jucători de naţionalitate română. Lucru explicabil, având în vedere că până în urmă cu foarte puţin timp Timişoara făcuse parte din Austro-Ungaria. Spre deosebire de alte grupări din oraş, din acei ani, precum Chinezul (echipă maghiară), CAT, Kadima (echipe evreieşti), Rapid (echipă germană). Primele două dominau fotbalul timișorean, iar Chinezul era chiar cea mai bună echipă din România (devenită) Mare.

Fragment din cartea ”Politehnica Timișoara – Fotbalul și handbalul”, de Octavian Stăncioiu și Viorel Jurcuț, apărută la Editura Politehnica, la 4 decembrie 2021, cu ocazia Centenarului Societății Sportive Politehnica Timișoara